เสวนาปัญหาสุขภาพโดยร่วมกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ณ อ.ภูกระดึง จ.เลย | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

เสวนาปัญหาสุขภาพโดยร่วมกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ณ อ.ภูกระดึง จ.เลย

เสวนาปัญหาสุขภาพโดยร่วมกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ณ อ.ภูกระดึง จ.เลย

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561

นพ.ยุทธพงษ์ เต็มธนะกิจไพศาล - อายุรแพทย์โรคหัวใจประจำโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นและทีมงานจากโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ร่วมพูดคุยเสวนาปัญหาสุขภาพโดยร่วมกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ณ อ.ภูกระดึง จ.เลย ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น

นพ.ยุทธพงษ์  เต็มธนกิจไพศาล
นพ.ยุทธพงษ์  เต็มธนะกิจไพศาล
Privacy Settings