ค้นหาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ | Page 2 | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

ค้นหาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • พุธ 17:30-19:30 แผนกศัลยกรรม
 • ศุกร์ 17:30-19:30 แผนกศัลยกรรม
 • เสาร์ 09:00-12:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 17:30-19:30 แผนกศัลยกรรม
 • เสาร์ 13:00-16:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • อาทิตย์ 13:30-17:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • อาทิตย์ 08:00-17:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • อังคาร 16:30-18:30 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 17:00-18:00 แผนกศัลยกรรม
 • จันทร์
 • พฤหัสบดี 17:00-18:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • พฤหัสบดี 17:30-19:30 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • เสาร์ 09:00-12:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:

เสาร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4  ของเดือน

นพ.นนท์ ว่องวิทวัส

ตารางออกตรวจ:

 • เสาร์ 13:00-16:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
Privacy Settings