ค้นหาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

ค้นหาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

นพ.อภิชาติ พิริยการนนท์

นพ.อภิชาติ พิริยการนนท์

ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ (Surgery)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 8:00-17:00 แผนกศัลยกรรม
 • อังคาร 8:00-17:00 แผนกศัลยกรรม
 • พุธ 8:00-17:00 แผนกศัลยกรรม
 • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกศัลยกรรม
 • ศุกร์ 8:00-17:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
นพ.สันติพงษ์ ธรรมราช

นพ.สันติพงษ์ ธรรมราช

ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ (Surgery)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 8:00-17:00 แผนกศัลยกรรม
 • อังคาร 8:00-17:00 แผนกศัลยกรรม
 • พุธ 8:00-17:00 แผนกศัลยกรรม
 • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกศัลยกรรม
 • ศุกร์ 8:00-17:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

นพ.ทวีสุข ปุณณนิธิ

ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ (Surgery)
เฉพาะทาง: การผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic and Endoscopic surgery)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • อาทิตย์ 08:00-17:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

นพ.สุริยะ พันธ์ชัย

ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ (Surgery)
เฉพาะทาง: การผ่าตัดผ่านกล้องเพื่อลดขนาดกระเพาะอาหาร (Laparoscopic and Bariatric Surgery)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • อังคาร 17:30-19:30 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:

อังคาร สัปดาห์ที่ 1และ3 ของเดือน

นพ.นนท์ ว่องวิทวัส

นพ.นนท์ ว่องวิทวัส

ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (Urological Surgery)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • เสาร์ 13:00-16:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

นพ.จักรพันธุ์ ปรีดานนท์

ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (Urological Surgery)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • อาทิตย์ 13:30-17:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

นพ.ธวัชชัย อิ่มพูล

ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ (Surgery)
เฉพาะทาง: ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ (Trauma surgery)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • เสาร์ 13:00-15:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

พญ.ธมล ลิ้มธนาคม

ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ (Surgery)
เฉพาะทาง: ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา (Surgical Oncology)
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • เสาร์ 09:00-12:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:

เสาร์ สัปดาห์ที่ 2 และ 4  ของเดือน

doctor avatar

รศ.นพ.พลากร สุรกุลประภา

ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • พฤหัสบดี 17:30-19:30 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
Privacy Settings