ค้นหาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

นพ.สันติพงษ์ ธรรมราช

นพ.สันติพงษ์ ธรรมราช

ชำนาญพิเศษ: ศัลยศาสตร์ (Surgery)
เฉพาะทาง:
ภาษา: ENGLISH, THAI

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 8:00-17:00 แผนกศัลยกรรม
 • อังคาร 8:00-17:00 แผนกศัลยกรรม
 • พุธ 8:00-17:00 แผนกศัลยกรรม
 • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกศัลยกรรม
 • ศุกร์ 8:00-17:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
นพ.อภิชาติ พิริยการนนท์

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 8:00-17:00 แผนกศัลยกรรม
 • อังคาร 8:00-17:00 แผนกศัลยกรรม
 • พุธ 8:00-17:00 แผนกศัลยกรรม
 • พฤหัสบดี 8:00-17:00 แผนกศัลยกรรม
 • ศุกร์ 8:00-17:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • ศุกร์ 17:30-19:30 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • เสาร์ 13:00-15:00 แผนกศัลยกรรมและผ่าตัด
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • จันทร์ 17:00-18:00 แผนกศัลยกรรม
 • จันทร์
 • พฤหัสบดี 17:00-18:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • เสาร์ 10:00-12:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • อังคาร 17:30-19:30 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:

อังคาร สัปดาห์ที่ 1และ3 ของเดือน

doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • พุธ 17:30-19:30 แผนกศัลยกรรม
 • ศุกร์ 17:30-19:30 แผนกศัลยกรรม
 • เสาร์ 09:00-12:00 แผนกศัลยกรรม
หมายเหตุ:
doctor avatar

ตารางออกตรวจ:

 • เสาร์ 17:00-19:00 แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
หมายเหตุ:
Privacy Settings