ข้อควรรู้ก่อนรับวัคซีนทางเลือก MODERNA

สำหรับผู้ที่สนใจวัคซีนโมเดอร์นาทั้งผู้ที่ได้รับวัคซีนมาแล้วหรือยังไม่เคยได้รับวัคซีน เราอยากให้รู้รายละเอียดสำคัญกับ “ข้อควรรู้ก่อนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา” เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฉีดและมั่นใจในการเข้ารับวัคซีน

ทั้งนี้ระยะเวลาในการฉีดวัคซีนอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ในอนาคต ขอให้ท่านติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด หากท่านมีความกังวลใจหรือข้อสงสัยใดๆ โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน

หมายเหตุ:
  1. อาจมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการฉีด และจำนวนเข็มในการดได้ในอนาคต ทั้งนี้ขึ้นกับการระบาดของโรคและสถานการณ์วัคซีนขณะนั้น หากมีความกังวลหรือข้อสงสัย กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับการฉีด
  2. กรณีผู้ที่มีความจำเป็นหรือจะดินทางไปต่างประทศ และมีความต้องการฉีดวัคนนอกเหนือจาก Guideline ที่กำหนด สามารถแจ้งแพทย์ เพื่อเข้ารับการฉีดและเซ็นเอกสารยินยอมทางการแพทย์ก่อนรับการบริการ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก รศ.พญ.พรรณพิศ สุวรรณกูล

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ

ข้อควรรู้ก่อนรับวัคซีนทางเลือก MODERNA
Privacy Settings