รู้ก่อนใคร ภัยพิษสุนัขบ้า

ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ฉีดไว้ก่อนดีกว่า

  • มั่นใจ
  • เจ็บตัวน้อย
  • ประหยัด

การฉีดวัคซีนป้องกันโรค แบบฉีดล่วงหน้าเป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมในการต่อต้านโรคพิษสุนับบ้า และการฉีดแบบนี้สามารถฉีดได้ไม่จำกัดช่วงอายุ

ข้อดีของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคแบบฉีดล่วงหน้าคือ

  1. เมื่อถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดในภายหลังให้ผู้ถูกสัตว์กัดมากฉีดวัคซีน กระตุ้นหลังถูกกัดเพียง 1 - 2 เข็ม ซึ้งการฉีดแบบนี้จะป้องกันโรคได้ดีมาก
  2. ไม่ต้องเสี่ยงกับการแพ้หรือเจ็บปวดจากการที่ต้องฉีดเซรุ่มเข้าที่รอบๆ แผลทุกแผล
  3. ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าเพราะไม่ต้องฉีดเซรุ่มซึ่งมีราคาแพง

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคแบบฉีดล่วงหน้า เหมาะกับคนที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรค เช่น ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ระบาดหรือโรคชุกชุม นักทัศนาจรที่เข้าไปในพื้นที่ระบาด ผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสัตว์ และอาชีพเลี้ยงสัตว์จำพวกสุนัข แมว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

รู้ก่อนใคร ภัยพิษสุนัขบ้า
Privacy Settings