อายุมากไม่ใช่ว่าจะเก่งเสมอไปสมัยนี้เราไม่ควรคิดแบบนั้น

ศูนย์และคลินิก: 
Privacy Settings