มหกรรมสุขภาพ Mega Care Mega Price

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

-

ให้ชีวิตมี "ข้อ(เข่า)ดี" เพราะทุกก้าวมีความหมาย

TOTAL KNEE REPLACEMENT

แพ็กเกจผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ราคาพิเศษ 225,000 บาท

  • รวมข้อเข่าเทียม 1 ชุด (ตามรุ่นที่กำหนด)
  • ค่าแพทย์ผ่าตัด และ ค่าแพทย์วิสัญญี
  • ค่าห้องพัก 4 คืน (รวมห้อง ICU 1 คืน)
  • ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์
  • ค่าห้องผ่าตัด, ค่าการพยาบาล
  • ค่ายาผู้ป่วยใน, ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอาหาร (ตามที่กำหนด)
  • ค่ายากลับบ้าน (ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด)

ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2565 สามารถใช้บริการได้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลในเครือ BDMS ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดตามดุลพินิของแพทย์ / นัดหมาย 7 วันล่วงหน้าก่อนพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยก่อนผ่าตัด / การผ่าตัดเป็นไปตามเงื่อนที่โรงพยาบาลกำหนดและค่ารักษาพยาบาลแตกต่างกันไปตามโรงพยาบาลที่ท่านเลือก

ศูนย์และคลินิก: 
Privacy Settings