คนไข้กลุ่มโรคเรื้อรังที่รับยาต่อเนื่อง ฉีดวัคซีนได้หรือไม่ ?

 

นพ.ยุทธพงษ์ เต็มธนะกิจไพศาล
อายุรแพทย์โรคหัวใจ ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

Privacy Settings