หญิงตั้งครรภ์ ควรฉีดวัคซีน ?

 

การตัดสินใจฉีดวัคซีนของคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์การตัดสินใจนั้น ไม่ใช่เพื่อตัวเอง

ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล อาจารย์สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
Privacy Settings