กิจกรรม BLS ให้กับ บุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

222222

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จัดอบรม “BDMS อบรมช่วยชีวิต” ให้กับ บุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

ให้การต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น และอาจารย์สมเจตน์ ยามาเจริญ ผู้ช่วยรองอธิการบดี ในการจัดอบรมครั้งนี้เป็นการฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

การใช้เครื่อง AED, การฝึกปฎิบัติ CPR เด็กและผู้ใหญ่, การช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อสำลักอาหาร (Choking) ด้วยวิธีที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

11
1
1111
11111
1141244
111111
11111111
Privacy Settings