กิจกรรมอบรมดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟประจำปี 2567

1

ประมวลภาพสำหรับกิจกรรมอบรมดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟประจำปี 2567

วันที่ 24 พ.ค. 2567 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น นำโดย น.อ. (พิเศษ) นพ. นิวัติ อินทรวิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น คุณเหรียญทอง วงษ์สุดตา ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมอบรมดับเพลิงขั้นต้น และอพยพหนีไฟประจำปี 2567 ขอขอบคุณหน่วยฝึกอบรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบล กุดน้ำใส เป็นอย่างสูงที่ได้มอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการควบคุมและการดับเพลิงขั้นต้นอย่างถูกวิธี และสามารถตอบโต้เหตุไฟไหม้ต่าง ๆ ไม่ให้รุกลามรวมไปถึงสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

8
7
6
5
3
2
1
Privacy Settings