การอบรม BLS โรงเรียนพัฒนาเด็กศรีจันทร์

โรงเรียนพัฒนาเด็กศรีจันทร์

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จัดอบรม “BDMS อบรมช่วยชีวิต” ให้กับ บุคลากรครู โรงเรียนพัฒนาเด็ก จังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับโดย นายปริญญ์ สุวรรณศร ผู้อำนวยการ โรงเรียนพัฒนาเด็ก โดยฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เครื่อง AED และการฝึกปฎิบัติ CPR การช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อสำลักอาหาร (Choking) ด้วยวิธีที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

Privacy Settings