การอบรม BLS โรงเรียน Casa de bamboo

อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ร่วมกับ โรงเรียน Casa de bamboo จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) ซึ่งประกอบไปด้วย 1. การทำ CPR และการใช้เครื่อง AED 2. การช่วยเหลือกรณีมีสิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจ 3. การปฐมพยาบาลเด็กเล็ก โดยมุ่งเน้นให้สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ในสถานการณ์จริง ได้รับความสนใจจากคณะครูทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม 2 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

วันที่ 11 พ.ค. 2567 (เวลา 09.00-12.00 น.)

Chocking
CPR
Privacy Settings