ขอแสดงความยินดี กับรางวัล “ศิษย์เก่า ดีเด่น ทางการพยาบาล สาขาเกียรติคุณ”

ศิษย์เก่า ดีเด่น ทางการพยาบาล สาขาเกียรติคุณ

ขอแสดงความยินดี กับรางวัล “ศิษย์เก่า ดีเด่น ทางการพยาบาล สาขาเกียรติคุณ”
พว. กรรณิกา กลิ่นหอม ผู้จัดการฝ่ายศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสาขาเกียรติคุณ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปางประจำปี 2567
ตลอดจนเป็นศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
จาก สมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ณ วันที่ 23 มีนาคม 2567

Privacy Settings