โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ได้รับคัดเลือกในการประชุมวิชาการวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24 “Growth Mindset for Better Healthcare”

Growth Mindset for Better Healthcare

ขอแสดงความยินดีกับทีมฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
ที่ผลงานพัฒนาคุณภาพได้รับคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 24 “Growth Mindset for Better Healthcare”

ระหว่างวันที่ 12 -15 มีนาคม 2567 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่

1. คุณเยาวมาลย์ หอมหวล และทีมงานห้องผ่าตัด เจ้าของผลงาน “นวัตกรรมช่วยจัดท่าเตรียมผิวหนังก่อนผ่าตัดบริเวณรยางค์: Iron Man แขนมหัศจรรย์”
2. คุณจิราพร  สรรพโส, คุณจิราวัลย์ รัตนพร และทีมห้องคลอด เจ้าของผลงาน “นวัตกรรม Roller Massage Reduce Pain in First Stage of Labour”
3. คุณรัฐยาพร มาตยา, คุณฐิตาภัสร์ ลำภา และทีมแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ เจ้าของผลงาน “องศาที่แตกต่าง นวัตกรรมช่วยพยุงข้อเท้า ปรับองศาขณะใส่เฝือกอ่อน”

 

     “ทีมโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรมในการดูแลผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้บริการ”

Privacy Settings