โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นผ่านระบวนการต่ออายุการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ HA ขั้นมาตรฐานจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

โรงพยาบาลมาตรฐาน HA

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นผ่านกระบวนการต่ออายุการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ HA ขั้นมาตรฐานจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
โดย แพทย์หญิงเพ็ญนภา จำปาทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น เป็นผู้รับมอบประกาศนียบัตร จาก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสันติ พร้อมพัฒน์

วันที่ 12 มีนาคม 2567  เวลา 14.00 น. – 17.00 น.
ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ชั้น 2 อาคาร อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Privacy Settings