รพ.กรุงเทพขอนแก่น ได้รับรางวัล ชนะเลิศ Best Utilization Management award 2023

Best Utilization Management award 2023

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต มอบรางวัล “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards” ยกระดับมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่ายอลิอันซ์ อยุธยา แคร์ ทั่วประเทศ ยกระดับบริการทุกด้านสู่ความเป็นเลิศ จัดงานมอบรางวัลเกียรติยศ “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 2023” ปีที่ 14 รางวัลแห่งเกียรติยศการันตีการบริการที่เป็นเลิศ ให้แก่โรงพยาบาลที่ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าสูงสุด หวังยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการบริการตามกลยุทธ์ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง

ทาง รพ.กรุงเทพขอนแก่น เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ Best Utilization Management award 2023 ในกลุ่ม B สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพ เหมาะสม คุ้มค่า และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าที่ไปใช้บริการ

ขอขอบคุณ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ที่ร่วมพัฒนาบริการเพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าและมาตรฐานการดูแลด้านการแพทย์และการบริการให้ลูกค้า

Privacy Settings