แสดงความยินดี ศิษย์เก่าที่มีความโดดเด่นด้านภาวะผู้นำทางการพยาบาล

คุณปาริชาติ สุดรัก

ขอแสดงความยินดีกับ คุณปาริชาติ สุดรัก ตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจการโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าที่มีความโดดเด่นด้านภาวะผู้นำทางการพยาบาลประจำปี พ.ศ.2567 ตลอดจนเป็นศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จาก สมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

Privacy Settings