​​​​​​​หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

น.อ.(พิเศษ) นพ.นิวัติ อินทรวิเชียร

หน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ สภากาชาดไทยร่วมกับโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
ทั้งนี้ขอขอบคุณบุคคลากร เจ้าหน้าที่และผู้ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.

Privacy Settings