กิจกรรม Open House สำนักงานคุณศศิธร เหล่าอรรคะ

Open House โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น นำโดย น.อ.(พิเศษ) นพ.นิวัติ อินทรวิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นพ.วิทยา คนงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น และคณะ ต้อนรับผู้บริหารสำนักงานคุณศศิธร เหล่าอรรคะ และกลุ่มตัวแทนประกันชีวิต จำนวน 50 ท่าน นำโดยคุณศศิธร เหล่าอรรคะ ผู้บริหารอาวุธโส ภายในงานมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เชิงวิชาการดูแลสุขภาพโดย นพ.ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์ อายุรแพทย์โรคหัวใจประจำโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ซึ่งบรรยากาศเป็นได้ด้วยความสนุกสนานและอบอุ่น

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น.

นพ. วิทยา คนงาม
นพ.ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์
Privacy Settings