มหกรรมสุขภาพ Mega Care Mega Price

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น นำโดย นายแพทย์ปราโมทย์ นิลเปรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น และ คุณเหรียญทอง วงษ์สุดตา ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นำคณะพยาบาล ทำบุญตักบาตร ไหว้ศาลท้าวมหาพรหม และร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่ม เพื่อเป็นการไว้อาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ "สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า” ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น โถง OPD ชั้น 1 นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลพยาบาลดีเด่น และผู้ช่วยพยาบาลดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 20 ตุลาคม 2566

Privacy Settings