กิจกรรมอบรม BLS โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา

อบรม BLS โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นได้จัดอบรมภายใต้ชื่อโครงการ "BDMS อบรมช่วยชีวิต" วิทยากรฝึกอบรมโดยเจ้าหน้าที่แผนกเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มคณะครู และบุคลากร ทั้งนี้มีการจัดการสอนปฐมพยาบาลเบื้องต้น การทำแผล การปั๊มหัวใจ (CPR) และการใช้เครื่อง AED เพื่อให้มีทักษะในการช่วยชีวิตและนำไปช่วยเหลือดูแลนักเรียนและผู้อื่นได้ในภาวะฉุกเฉิน ณ โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา จ.ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566

Privacy Settings