กิจกรรม B Friends' Exclusive OB&GYN

OB&GYN

จัดกิจกรรม B Friends’ Exclusive OB&GYN ให้กับทีมแพทย์เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทีมแพทย์และทีมประสาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการประสานงาน ตลอดจนเป็นการขอบคุณคณะทำงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นพ. ปราโมทย์ นิลเปรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น กล่าวต้อนรับเปิดงาน โดยมีทีมแพทย์แผนกสูติ-นรีเวช เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น เข้าร่วมงานซึ่งเป็นไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่น ณ แก่นแก้วบาร์ ชั้น 28 โรงแรม AdLib Khon-Kaen

วันที่ 26 สิงหาคม 2566

Privacy Settings