มหกรรมสุขภาพ Mega Care Mega Price

ประกาศ ทำลายเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วย

ประกาศ เรื่อง ทำลายเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วย

ประกาศ
เรื่อง ทำลายเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วย

แผนกเวชระเบียนของโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จะดำเนินการทำลายแฟ้มเวชระเบียน ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ที่มารับบริการครั้งสุดท้ายในปี พ.ศ. 2560 และขาดการติดต่อเกิน 5 ปี โดยจะทำลายภายในเดือน มกราคม 2566

ดังนั้นผู้รับบริการท่านใดมีความประสงค์จะใช้ประโยชน์ จากข้อมูลในแฟ้มเวชระเบียนของท่าน กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน มาติดต่อที่ งานบริการเอกสารการแพทย์

ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 มกราคม 2566

โทร. 043-042752 เวลา 08.00 - 16.00 น.

E-mail: [email protected]

หมายเหตุ : แฟ้มเวชระเบียนถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลกรุณาติดต่อด้วยตัวท่านเองเท่านั้น

 

 

Announcement
Topic Annual destruction of expired medical records

Bangkok Hospital Khon kaen's medical record department will removed and destroyed all medical records of both in-patient and out-patient whose last service were dated back to 2017 and fall out of contact more than 5 years.

Thus, for those who wish to keep your own records, please contact Bangkok Hospital Khon-kaen's medical record department by 15 January 2023. For inquires please call 043-042752 (08.00 - 16.00 hrs.) Your identity document such as Identification card or passport is required for the processing.

 

 
Announcement Topic Annual destruction of expired medical records
Privacy Settings