ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา ศึกษาดูงาน

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น นำโดย นพ.ปราโมทย์ นิลเปรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น นพ.วิทยา คนงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ คุณเหรียญทอง วงษ์สุดตา ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล คุณผุสดี ศุภผล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์และด้านการบริการที่เป็นเลิศ จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร จำนวน 10 ท่าน นำโดย คุณนริชรา โครตประทุม หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลและคณะ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

นพ.ปราโมทย์ นิลเปรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
นพ.วิทยา คนงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ
คุณนริชรา โครตประทุม หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลและคณะ
คุณนริชรา โครตประทุม หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลและคณะ
คุณเหรียญทอง วงษ์สุดตา ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
คุณกัญจนา สีสัน
Privacy Settings