กิจกรรมจัดอบรม Service Mind พฤติกรรมบริการ

จัดอบรม Service Mind

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น นำโดย คุณผุสดี ศุภผล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมภายใต้หัวข้อ “Service Mind พฤติกรรมบริการ” ที่เน้นย้ำพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการแก่ผู้เข้าใช้บริการ โดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าฟังประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลนานาชาติสะหวันนะเขต แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2565

โรงพยาบาลนานาชาติสะหวันนะเขต
ผุศดี ศุภผล
Privacy Settings