มหกรรมสุขภาพ Mega Care Mega Price

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น นำโดย นายแพทย์ปราโมทย์ นิลเปรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น และ คุณเหรียญทอง วงษ์สุดตา ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นำคณะพยาบาล ทำบุญตักบาตร ไหว้ศาลท้าวมหาพรหม อีกทั้งจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยภาคเช้ามีการถวายสักการะพระรูป ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น โถง OPD ชั้น 1 นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลพยาบาลดีเด่น และผู้ช่วยพยาบาลดีเด่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 21 ตุลาคม 2565

ไหว้ศาล
นายแพทย์ปราโมทย์ นิลเปรม
วันพยาบาลแห่งชาติ
คุณเหรียญทอง วงษ์สุดตา ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นำคณะพยาบาล
คุณเหรียญทอง วงษ์สุดตา ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นำคณะพยาบาล
คุณเหรียญทอง วงษ์สุดตา นำคณะพยาบาล
 ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
นำคณะพยาบาล
Privacy Settings