ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือน้ำท่วม ณ จ.อุบลราชธานี | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
Happy Father's Day 2022

ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือน้ำท่วม ณ จ.อุบลราชธานี

รพ.กรุงเทพขอนแก่น บริจาคน้ำท่วม

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ได้เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ยังร่วมบริจาคของใช้จำเป็นอาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รวมถึงผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง โอกาสนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี (สสจ.) นำทีมโดย ดร.วิชิต พุ่มจันทร์ รองหัวหน้ากลุ่มงาน นำทีมลงพื้นที่และอำนวยความสะดวกตลอดการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 19 ตุลาคม 2565

บริจาคน้ำท่วม
สสจ. อุบลราชธานี
น้ำท่วมอุบล
บริจาคน้ำท่วมอุบล
Privacy Settings