จัดอบรม BLS ให้กับ อบต. คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
Happy Father's Day 2022

จัดอบรม BLS ให้กับ อบต. คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

Basic Life Support

ขอขอบพระคุณ คุณสมาน อุ่นวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้แก่พนักงานทุกท่าน เพื่อสานต่อโครงการ Basic Life Support (BLS)ให้ประชาชนองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ได้รับความรู้ด้านการปฐมพยาบาลและการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น

อบต. คำเขื่อนแก้ว อ. สิรินธร จ. อุบลราชธานี
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
Privacy Settings