เข้าบรรยาย Service mind หัวใจของการบริการให้กับ บริษัทกิจตรงยามาฮ่าอุบลราชธานี จำกัด

Service mind, รพ. กรุงเทพขอนแก่น, ยามาฮ่ากิจตรง, กิจตรงศิริ

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ขอขอบพระคุณ คุณประชา กิจตรงศิริ  ผู้บริหาร บริษัท กิจตรงยามาฮ่าอุบลราชธานี จำกัด ที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้แก่พนักงานทุกท่าน ภายใต้หัวข้อ Service mind หัวใจของการบริการ โดยเน้นให้เกิดการสื่อสารได้อย่างเข้าใจ มีประสิทธิภาพทั้งภายใน และนอกองค์กร รวมถึงมาตรฐานการให้บริการแก่ผู้เข้าใช้บริการ บรรยายโดย คุณผุสดี ศุภผล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ภายหลังการเข้าอบรม Service mind ทางโรงพยาบาลฯ ได้ให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) ในคราวเดียวกัน

15-16 สิงหาคม 2565

service mind
ยามาฮ่ากิจตรง
BLS
Privacy Settings