จัดอบรม BLS ให้กับ บริษัทเจริญชัยแทรคเตอร์

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น, เจริยชัยกรุ๊ป, เจริญชัยอุบล

ขอขอบพระคุณ คุณสมชาติ พงคพนาไกร ผู้บริหารบริษัท เจริญชัยแทรกเตอร์ จํากัด จังหวัดอุบลราชธานี ที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้แก่พนักงานทุกท่าน เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี เครือ BDMS เพื่อให้ประชาชน องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ได้รับความรู้ด้านการปฐมพยาบาลและการฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ภายใต้ชื่อโครงการ Basic Life Support (BLS) โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งต่อความรู้สู่ประชาชน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

6 สิงหาคม 2565

Privacy Settings