ร่วมเป็นหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ในงานแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ประจำปี 2565 | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
Happy Father's Day 2022

ร่วมเป็นหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ในงานแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี ประจำปี 2565

หน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ (First Aid)

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ร่วมเป็นหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ (First AID) ในงานแห่เทียนพรรษาประจำปี 2565 จัดโดย จ.อุบลราชธานี ทั้งนี้ได้ร่วมดูแล ผู้ชมที่มาร่วมชมการแห่เทียนซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปีและมีผู้มาร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยกิจกรรมนี้ได้ร่วมมือกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี, องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565 ณ จ.อุบลราชธานี

Privacy Settings