เปิดตัวและใช้งาน Application B4 Together เป็นแห่งแรกของกลุ่ม

เปิดตัว application B4 together

นายแพทย์ปราโมทย์ นิลเปรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น นายแพทย์วิทยา คนงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ และ คุณเหรียญทอง วงษ์สุดตา ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ร่วมเปิดตัว Application ใหม่สำหรับบุคลากร ภายใต้ชื่อ “B4 together

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เป็นการต่อยอดระบบการพัฒนาบุคลกร ผ่านระบบที่ทันสมัย และง่ายต่อการเข้าถึงของพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายการตลาด โดยมีที่ปรึกษาการทำโครงการเป็นฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล ได้ร่วมกันในการพัฒนาช่องทางการเรียนรู้ พัฒนาบุคลากร โดยการสร้าง Web Application (เว็บแอพพลิเคชั่น) ภายใต้ชื่อ “B4 Together” โดยมีจุดมุ่งเน้นในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ พื้นที่การแชร์ความรู้ ประสบการณ์ของพนักงาน เพื่อให้เกิดการต่อยอด พัฒนากระบวนการทำงาน ให้เกิดนวัตกรรมการทำงานที่ตอบสนองกลยุทธ์องค์กร Application B4 Together จะเริ่มใช้ในโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นเป็นที่แรก และจะขยายการให้บริการภายในกลุ่ม 4 ในเดือนกรกฏาคมนี้ โดยมุ่งหวังให้พนักงานทุกคนได้เพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้ และสร้างวัฒนธรรมการชื่นชมกันและกันผ่าน BDMS core Value โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้ให้พนักงานได้ร่วมสนุกกับการตอบคำถาม ลุ้นรับรางวัล มากกว่า 72 รางวัล

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

นายแพทย์ปราโมทย์ นิลเปรม
หทัยชนก ชมภูพงษ์
นายแพทย์ปราโมทย์ นิลเปรม
นายแพทย์ปราโมทย์ นิลเปรม
นายแพทย์ปราโมทย์ นิลเปรม
คุณเหรียญทอง  วงษ์สุดตา
นายแพทย์ปราโมทย์ นิลเปรม
Privacy Settings