อบรม Business Model Canvas and Transformation Inside out For YEC อุบลราชธานี

อบรม Model Business Canvas and Transformation Inside out For YEC อุบลราชธานี

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ร่วมกับ 4 หน่วยงานในการจัดอบรม Business Model Canvas and Transformation Inside out For YEC อุบลราชธานี

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น นำโดย คุณผุสดี ศุภผล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ร่วมด้วยอีก 4 หน่วยงาน ได้แก่ หอการค้าอุบลราชธานี, กลุ่ม YEC อุบลราชธานี, สมาคมส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการไทย จ.อุบลราชธานี (ATED) และ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ.อุบลราชธานี (SME) ร่วมจัดกิจกรรมอบรมในหัวข้อ “Model Business Canvas and Transformation Inside out For YEC อุบลราชธานี” โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม

ในการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในการจัดทรัพยากรบุคคลและด้านจิตวิทยาที่จะช่วยให้สามารถสื่อสารกับบุคคลได้ประสบความสำเร็จมากขึ้น โอกาสเดียวกันนี้ นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายร่มไทร จันจำปา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายอรรถสิทธิ์ สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเข้าฟังการเสวนาด้วย

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม CCC Auditorium ชั้น 2 เกรท วอลล์ มอเตอร์ อุบลราชธานี GWM

Privacy Settings