ลงนามความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
Happy Father's Day 2022

ลงนามความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ลงนามความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์จัดพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับมอบอำนาจลงนามความร่วมมือจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมลงนามกับ นายแพทย์ปราโมทย์ นิลเปรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น พร้อมด้วยอาจารย์นายแพทย์บวร แสนสุโพธิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช และนายแพทย์วิทยา คนงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ลงนามเป็นพยาน

พิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาการบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน และสนับสนุนการพัฒนาวิชาการงานวิจัยระหว่างแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กับ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 -10.30 น.ณ ห้องประชุม ME2-0701 ชั้น 7 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Privacy Settings