บรรยายโครงการเวชนคร จังหวัดขอนแก่น | โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

บรรยายโครงการเวชนคร จังหวัดขอนแก่น

ถ่ายภาพรวมการศึกษาความเป็นไปได้โครงการเวชนคร จังหวัดขอนแก่น

คุณผุสดี ศุภผล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น เป็นตัวแทนผู้บริหารในการเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อโครงการ "การศึกษาความเป็นไปได้โครงการเวชนคร จังหวัดขอนแก่น" โดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวเปิดการประชุมโครงการในครั้งนี้ พร้อมด้วยการบรรยายวิชาการจากคณะนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในงานมีผู้นำองค์กร/ตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้กว่า 100 ท่าน ณ ห้องประชุมนภาลัย โรงแรมราชวดี รีสอร์ทแอนด์โฮเทล

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.2564 เวลา 08.00 - 12.00 น.

Privacy Settings