ร่วมสนับสนุนกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี คณะพยาบาลศาสตร์

คุณเหรียญทอง วงษ์สุดตา ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ร่วมสนับสนุนกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี 50 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ ณ มูลนิธิสายหยุดนิยมวิภาต คณะพยาบาบลศาสตร์ ด้วยการต้อนรับจาก รศ.ดร.พักตร์วิไล ศรีแสง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะทีมบุคคลากร

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564

Privacy Settings