ร่วมสนับสนุนส่งกำลังใจให้บุคคลากรทางการแพทย์

ร่วมสนับสนุนส่งกำลังใจให้บุคคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

คุณผุสดี ศุภผล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ตัวแทนผู้บริหารจากโรงพยาบาลฯ ร่วมสนับสนุนให้บริการทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยการต้อนรับจากคณะตัวแทนฝ่ายบริหารโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น.

Privacy Settings