ส่งกำลังใจ สู้ภัยไวรัส COVID-19

ส่งกำลังใจ สู้ภัยไวรัส COVID-19 โรงพยาบาลยางตลาด

คุณผุสดี ศุภผล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ตัวแทนผู้บริหารจากโรงพยาบาลฯ ร่วมสนับสนุนให้บริการทางการแพทย์ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์วรวิทย์ เจริญพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนชาวอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น.

Privacy Settings