ร่วมสนับสนุนให้บริการทางการแพทย์

ร่วมสนับสนุนให้บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสุทธาเวช

คุณผุสดี ศุภผล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ตัวแทนผู้บริหารจากโรงพยาบาลฯ ร่วมสนับสนุนให้บริการทางการแพทย์ ณ อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้วยการตอนรับจากคณะทีม นายแพทย์ บวร แสนสุโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น.

Privacy Settings