สนับสนุนหอการค้า จังหวัดขอนแก่น

สนับสนุนหอการค้า จังหวัดขอนแก่น

คุณกิตติศักดิ์ วรกิจไพบูลย์, คุณอนุวัตร์ ติยวัฒนาโรจน์ รองประธานอาวุโส หอการค้าจังหวัดขอนแก่น นำโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดเป็นตัวแทนผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ร่วมสนับสนุนกิจกรรมส่วนรวมของคณะกรรมการหอการค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจของชาวขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น.

Privacy Settings