ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสู้วิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสู้วิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน

คุณผุสดี ศุภผล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ตัวแทนผู้บริหารจากโรงพยาบาลฯ ร่วมสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วย Negative pressure และให้บริการแก่ผู้ติดเชื้อจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อร่วมกันเป็นแรงผลักดันในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น.

จึงขอเชิญทุกท่าน“ร่วมด้วยช่วยกัน ผ่านวันวิกฤต Covid -19” ร่วมกันบริจาค อุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหาร เครื่องดื่ม พร้อมด้วย เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามหอ 26

สถานที่รับบริจาค: หน้าห้องบรรยาย 1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเหตุ :
  • ในเวลาราชการติดต่อที่ งานสังคมสงเคราะห์ นางสาวสุรัสวดี ตางจงราช (ผู้ประสานงาน) โทร. 097-1623539 หรือ 043-366818, 043-363517 สถานที่ หน้าห้องบรรยาย 1 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์
  • นอกเวลาราชการติดต่อที่ งานประชาสัมพันธ์ โทร.043-363111 หรือ 043-363133/043-363000/043-363710
Privacy Settings