มหกรรมสุขภาพ Mega Care Mega Price

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR และการใช้เครื่อง AED

อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR และการใช้เครื่อง AED บริษัท มอนซานโต้

บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR และการใช้เครื่อง AED ให้กับพนักงาน โดยโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ได้รับเกียรติให้เป็นผู้ฝึกอบรมหลักสูตร กิจกรรมได้รับเสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ แปลงเพาะกล้าบ้านหนองค้า ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Privacy Settings