อบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นและปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (First AID)

อบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นและปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (First AID)

บริษัท เคอรี่ เอ็กเพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) จัดอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นและปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (First AID) ให้กับพนักงาน โดยโครงการนี้ทางโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ได้รับเกียรติ ให้เป็นผู้ฝึกอบรมหลักสูตร กิจกรรมได้รับเสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมเป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ คลังสินค้า RBPH บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

Privacy Settings