ทีมงานกับการทำงานบริการอย่างมีความสุข

อบรมทีมงานกับการทำงานบริการอย่างมีความสุข โรงพยาบาลภูเขียว

ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ นำโดย นพ.สุภาพ สำราญวงศ์ - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ให้โอกาสโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมบุคลากรฯ ภายใต้ชื่อหลักสูตร “ทีมงานกับการทำงานบริการอย่างมีความสุข” ให้กับ บุคลากรของโรงพยาบาล จำนวน 5 รุ่น เพื่อสร้างแรงจูงใจในการให้บริการ

วิทยากรบรรยาย นำโดย คุณผุสดี ศุภผล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

  • รุ่นที่ 1 วันที่ 9 กันยายน 2563
  • รุ่นที่ 2 วันที่ 14 กันยายน 2563
  • รุ่นที่ 3 วันที่ 21 กันยายน 2563
  • รุ่นที่ 4 วันที่ 23 กันยายน 2563
  • รุ่นที่ 5 วันที่ 28 กันยายน 2563

ณ ห้องประชุมพลอยภูเขียว โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ บรรยากาศกิจกรรมเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และมิตรภาพอันดี

Privacy Settings