SMART HEALTH SMART LIFE วิถีใหม่ในการดูแลสุขภาพ

ถ่ายภาพรวม SMART HEALTH SMART LIFE วิถีใหม่ในการดูแลสุขภาพ

กิจกรรม SMART HEALTH SMART LIFE จัดโดย ธนาคารกรุงเทพ เขตขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท เอไอเอ จำกัด จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ รักษาพยาบาล สำหรับกลุ่มลูกค้า Wealth Banking ของธนาคาร โดย นพ.ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์ อายุรแพทย์โรคหัวใจประจำโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ห้องประชุม 1 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้และไขข้อปัญหาสุขภาพ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี ทางโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ขอขอบพระคุณในความไว้วางใจที่ทุกท่านมอบให้ทางโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องเสมอมา

Privacy Settings