วิถี New normal กับการดูแลสุขภาพ

นพ.ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์ วิถี New normal กับการดูแลสุขภาพ

ธนาคารกรุงเทพ เขตเพชรบูรณ์ ร่วมกับ บริษัท เอไอเอ จำกัด จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ รักษาพยาบาล ในยุค New normal สำหรับกลุ่มลูกค้า Wealth Banking ของธนาคาร โดย นพ.ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์ อายุรแพทย์โรคหัวใจประจำโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ณ ร้าน 9 Coffee Cafe By Nine Phetchabun Farm

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 การบรรยายเต็มไปด้วยความรู้และไขข้อปัญหาสุขภาพ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

Privacy Settings