สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ รักษาพยาบาล ในยุค New normal

รักษาพยาบาล ในยุค New normal นพ.ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์

ธนาคารกรุงเทพ เขตชัยภูมิ ร่วมกับ บริษัท เอไอเอ จำกัด จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ รักษาพยาบาล ในยุค New normal สำหรับกลุ่มลูกค้า Wealth Banking ของธนาคาร โดย นพ.ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์ อายุรแพทย์โรคหัวใจประจำโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ณ ร้านเฮือนคำมุ Coffee อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 การบรรยายเต็มไปด้วยความรู้และไขข้อปัญหาสุขภาพ ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และเสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

รักษาพยาบาล ในยุค New normal กับ นพ.ไกรสร อนุตรพงษ์พันธ์
Privacy Settings