อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น จังหวัดมุกดาหาร

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น Basic Life Support

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก คุณสุทิน วิศรุตมัย นายกสมาคมชาวเวียดนาม จังหวัดมุกดาหารให้ดำเนินการจัดวิทยากรให้การอบรม " การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ( Basic Life Support ) " ให้กับสมาชิกของสมาคมและผู้สนใจในจังหวัดมุกดาหาร นำโดย คุณผสุดี ศุภผล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ซึ่งได้รับการตอนรับอย่างอบอุ่นและมีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ บ้านสวนสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

Privacy Settings