เปิด หอผู้ป่วยใน ชั้น 9 และเภสัชกรรมผู้ป่วยใน ชั้น 4

เปิด หอผู้ป่วยใน ชั้น 9 และเภสัชกรรมผู้ป่วยใน ชั้น 4

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมพระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ ทำพิธีเจิมป้ายเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเปิดให้บริการห้องพักผู้ป่วยใน ชั้น 9 และเภสัชกรรมผู้ป่วยใน ชั้น 4 โดยมี นพ.ปราโมทย์ นิลเปรม - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น เป็นประธานพร้อมคณะแพทย์และบุคลากรร่วมงานในครั้งนี้ เชิญแขกที่มาร่วมงานเข้าเยี่ยมชม หอพักผู้ป่วยใน ชั้น 9 ทั้งมีการมอบของที่ระลึกแก่ผู้ป่วยกลุ่มแรกที่มารับบริการเพื่อเป็นกำลังใจ และแสดงถึงความยินดีที่จะให้บริการต่อไป

Check Up Result Online

QR Code Check-up Result Online

ระบบการรายงานผลตรวจสุขภาพ ออนไลน์ (Check-up Result Online)